antakalnis-04.jpg

Pokyčiai Sapiegų Parke 2019

Tiesiog negalime nepasidalinti antakalniečių bendruomenės atstovų nuomone apie planuojamą naikinti, ups t.y. pertvarkyti Antakalnio Sapiegų parką. Kas skaudžiausia - parko darbai pradedami pačios vasaros pradžioje, nekreipiant jokio dėmesio į sužaliavusius brandžius medžius, juose perinčius paukščius, jų dar neapsiplunksnavusius jauniklius ir kas svarbiausia - visiškai nusispjaunant į išsakytas Antakalnio bendruomenės pastabas ir nuomonę. Kyla natūralus klausimas ponui Remigijui Šimašiui - tikrai nesustabdysite šitos beprotystės? Gal pagaliau būtų verta leisti patiems Antakalnio gyventojams nuspręsti, ko jie nori?

Na o Antakalnio gyventojus norime informuoti, kad darbai parke yra numatyti šią savaitę t.y. pradedant gegužės 20d., kai buvo aptvertas visas planuojamas tvarkyti parkas. Tikslesnės darbų datos greičiausia vengiama skelbti, siekiant išvengti vietinių gyventojų protestų. Todėl visus kaimynus, norinčius išsaugoti tai ką turime dabar, kviečiame nenuleisti rankų, viešai dalintis nauja aktualia informacija vienytis ir stabdyti šią beprotystę, bent jau tol, kol ji įgaus visoms suinteresuotoms pusėms priimtiną prasmę.


Taigi, kaukes lauk - Vilniaus savivaldybė paskelbė atsakymą antakalniečių bendruomenei, kuriame be daugybės bla-bla-bla tiesiog skelbia, jog: "nebematome galimybės koreguoti atnaujinto parko projekto taip, kad nebūtų pakenkta šios svarbaus valstybės objekto atkūrimui. Artimiausiu metu planuojame tęsti parko atnaujinimo darbus." Atsakymas antakalniečių bendruomenei

Kaip atrodo atnaujinamas Trakų Vokės parkas (iškirtus 3 iš 5 alėjų) galima matyti žemiau.

Pokyčiai Trakų Vokės parke


Taigi, pasirinktas, anot savivaldybės, ne "rutininis parko infrastruktūros sutvarkymas" (ko labiausiai ir pageidavo vietos bendruomenė), bet "pilnavertiškas atkūrimas, interpretuojant istorijos eigoje prarastas barokinio parko formas". Praktikoje tai reiškia maždaug pusės - 200 brandžių medžių nukirtimą, jų vietoje įrengiant gėlynus, takus ir fontanus, o likusią dalį sutankinant miniatiūriniais apkarpomais medeliais. Šiandien jau buvo aptverta visa numatoma pjauti parko teritorija, darbai bus pradėti šią savaitę. Asmeniškai kalbėjau su gerb. J. Šimeliūniene, kuri į klausimą kaip galima kirsti jau sužaliavusius medžius atsakė, jog urbanistinėje teritorijoje - visai galima. Perintys paukščiai prieš pjaunat, esą, bus iš pradžių nubaidomi nuo medžių šalin (įdomu ką darys su jau perimais neskraidančiais jaunikliais). Paminklą perkels kažkur kitur, berods pietų kryptimi. O šiaip - iš esmės viską darys kaip ir buvo numatyta koreguotame projekte, be didesnės atodairos į antakalniečių bendruomenę. Taigi, bus abu fontanai, takai, gėlynai ir... reikiamas baroko kiekis. Maždaug pusė parko - 193 vnt medžių bus nupjauti. Darbai numatyti apie 20-iai mėnesių, tikimasi susitvarkyti per 15. Barokas aukščiau visko.

Ką gi, buldozeris pajudėjo. Į bendruomenę iš savivaldybės dangoraižio tiesiog nusispjovė, baroko ir didelių pinigų vardan. Bet antakalniečiai, tikiuosi, ras laiką ir būdą pastovėti po medžiu, padovanoti jam dar valandą ar pusvalandį gyvybės. Pažiūrėti, kaip gi bus krapštomi iš inkilų lauk perintys paukščiai. O gal ir organizuoti vieną kitą "Dead Hand"-ą.

VMSA savo atsakyme bendruomenei teigia, kad yra dendrologinės ekspertizės aktas ir bando sudaryti įspūdį, kad ekspertai pritaria projektui. Nė velnio jie nepritaria, nes net 2 punktais konstatuoja, kad:
1. Paliekant medžius parteryje nebus pasiekti baroko atkūrimo tikslai
2. Fito-archeologiniai tyrimai dar neatlikti, nes negauti rezultatai iš laboratorijos, todėl parko augalų rūšinė sudėtis nežinoma.