antakalnis-07.jpg

Turime gerų naujienų visiems kavos mėgėjams, gyvenantiems Antakalnyje ar čia dažnai besilankantiems. Mūsų mikrorajone visai neseniai duris atvėrė nauja Caffeine kavinė. Sąvininkai su nekantrumu laukia visų svečiuose, kur galėsite pasivaišinti kvapnia kava ir traškiais kruasanais :) Kavinę rasite adresu: Antakalnio g. 86. Kavinės darbo laikas: darbo dienomis - 7-22, savaitgaliais - 8-21. Apsilankykite.

Norime informuoti, kad Antakalnio poliklinika skelbia akciją visiems Antakalnio jaunuoliams iki 18 metų - kviečia burnos higieną atlikti nemokamai.

Burnos higiena turi įtakos ne vien tik burnos ertmei, tačiau turi didžiulę įtaką bendrai žmogaus organizmo būklei. Burnos ertmės ligų galima išvengti profesionalios burnos higienos (atliekama specialisto) ir individualios burnos higienos (paciento kasdieninė priežiūra) pagalba. Dėl šios priežasties vizitų metu jaunuoliams ne tik atliekamos higienos procedūros, bet ir paaiškinama, kaip prižiūrėti dantis, kurios vietos burnos ertmėje yra problemiškiausios. Šią procedūrą rekomenduojame atlikti bent kartą per metus.

Visus susidomėjusius kviečiame registruotis telefonu +370 (5) 2340875

Norime pasidalinti svarbiu asociacijos "Antakalniečių bendruomenė" pranešimu dėl ketinimo neteisėtai pradėti darbus Antakalnio Sapiegų parke ir kvietimo burtis pilietinio nepaklusnumo akcijai. Kviečiame visus neabejingus mūsų mikrorajono, o tuo pačiu ir Vilniaus gyventojus, kuriems rūpi parko išsaugojimas, prisidėti prie asociacijos iniciatyvos ir atsiliepti į pagalbos prašymą. Juk tik kartu susivienyję galime tikrai daug ką pakeisti.


KVIETIMAS PILIETINIO NEPAKLUSNUMO AKCIJAI

Mieli Vilniaus ir Antakalnio gyventojai,

Mus apgavo – Vilniaus miesto savivaldybė, mėnesiui sustabdžiusi darbus Sapiegų parke per kurį žadėjo tartis, derinti ir atsižvelgti į vietos bendruomenės nuomonę, per tą laikotarpį nesiteikė nė karto net susitikti su bendruomenės atstovais. Terminui praslinkus tebuvo pristatytas savivaldybės vienašališkai parengtas parko tvarkymo projektas, kuriam Antakalniečių bendruomenė nepritarė.

Šią savaitę, neatsižvelgus į Antakalniečių bendruomenės siūlymus ir nesutikimą, rengiamasi iškirsti apie pusę (193 vnt.) Sapiegų parko medžių. Medžiai bus kertami neteisėtai, nepaisant vegetacijos laikotarpio, nepaisant paukščių perėjimo meto (sulaužius paties miesto mero pažadus nekirsti medžių paukščių perėjimo laikotarpiu). Tai neteisėtas, Lietuvos įstatymus ir tarptautines konvencijas pažeidžiantis Vilniaus savivaldybės veiksmas, kuriuo bus neatkuriamai sunaikinta dabartinė parko ekosistema. Juo pirmiausia bus pažeistas Lietuvos Želdynų įstatymas, jo 16 strp., kuriuo tokie darbai ginčytinais atvejais leidžiami tik po želdinių ekspertizės (ji nebuvo atlikta):

16 straipsnis. Visuomenės informavimas ir želdinių būklės ekspertizė
[...]
Želdinių būklės ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atliekama siekiant ginčytinais atvejais įvertinti želdinių ekologinę ir estetinę svarbą
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301807).

Taip pat pažeisti to paties įstatymo:

  • 16 str. 2 d. Želdinių būklės ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atliekama siekiant ginčytinais atvejais įvertinti želdinių ekologinę ir estetinę svarbą.
  • 22 str. 2 d. Želdynų ir želdinių tvarkymo metu turi būti išsaugoti esami gyvybingi perspektyvūs želdiniai.

Taip pat pažeisti:
Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo:

4 str. Želdinių būklės ekspertizę vykdo prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais veikianti želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, kuri turi pasitelkti atitinkamos srities specialistą(-us).Vilniaus m. savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių:

35.5 p. kai želdinių pertvarkymą bendro naudojimo teritorijose organizuoja Savivaldybė – Želdynų poskyris prieš 5 darbo dienas informuoja visuomenę interneto svetainėje www.vilnius.lt apie planuojamą želdinių pertvarkymą per Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių (...).

Primename, kad pagal minėto įstatymo 14 str. 2 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos.

Informacija apie leidimus kirsti ar genėti medžius, esančius Sapiegų parko teritorijoje, taisyklėse nurodyta tvarka nebuvo paskelbta, todėl leidimas kirsti, jeigu jis yra, laikytinas neįsigaliojusiu. Antakalniečių bendruomenė ir daugelis kitų asmenų kreipėsi į savivaldybę dėl želdinių būklės ekspertizės ir dabar laukia tokios ekspertizės išvadų.

Kviečiame Antakalnio gyventojus ir visus vilniečius, visus piliečius, kurie kovoja už savo teritorijų išsaugojimą ar jų tvarkymą tik suderinus su vietos bendruomene, pilietinio nepaklusnumo akcijai.

Kviečiame prasidėjus kirtimo darbams Sapiegų parke, kuo greičiau rinktis į jį ir visomis teisėtomis priemonėmis (pvz., stovint po kirsti numatytais medžiais) neleisti suniokoti vieno paskutinių žaliųjų Antakalnio gamtos kampelių.
Pirmiausia reikėtų reikalauti leidimo darbams, taip pat kviesti policiją, nes tokie darbai (kirtimai ir genėjimai) augalų vegetacijos laikotarpiu nėra galimi.


Papildymas:

Antradienį buvo pateiktas advokato Sauliaus Dambrausko pasirašytas reikalavimas-skundas, adresuotas rangovui „Eika“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir LR Aplinkos ministerijai. Jame teigiama, kad suinteresuota visuomenė nebuvo tinkamai informuota ir viešam svarstymui galutinės projekto korektūros taip ir nebuvo pristatytos. Taip pat nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė, be kurios medžių kirtimas būtų neteisėtas veiksmas. Reikalaujama atlikti numatytų kirsti medžių ekspertizę ir nevykdyti medžių pjovimo darbų Sapiegų parke, kol ši ekspertizė nebus atlikta.
Už parko medžių išsaugojimą kovojanti bendruomenė pasiruošusi blokuoti medžių pjovimo darbų vadovaudamiesi Želdynų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi bei LR Susirinkimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi.
Rašte teigiama, kad netinkamas visuomenės informavimas ir medžių kirtimas neatlikus prašomos ekspertizės pažeistų Lietuvos ratifikuotas Orhuso bei Europos kraštovaizdžio konvencijas, taip pat Želdynų įstatymo reikalavimus, dėl to būtų prašoma Aplinkos Ministerijos ir visuomeninių iniciatyvų duomenis apie pažeidimus įtraukti į rengiamas ataskaitas tarptautinėms institucijoms, jas informuojant apie tai, kad Lietuva neužtikrina šių tarptautinių dokumentų laikymosi Lietuvoje, o Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama yra naudojama pažeidžiant pamatinius tarptautinės teisės reikalavimus.

Taip pat reikalaujama projekto korektūrų pristatymus surengti ne darbo laiku bei tokioje vietoje, kurioje būtų užtikrintas visų pageidaujančių asmenų dalyvavimas; nustatyti viešai prieinamą vietą, kurioje pageidaujantys asmenys turėtų realią galimybę išsamiai susipažinti su projektu bei jo korektūromis, jo priedais; nustatyti terminą ir konkretų adresatą, kuriam būtų galima pateikti savo pastabas.

Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ praėjusį trečiadienį pateikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl Sapiegų parko pertvarkymo projekto korektūros. Bendruomenė išreiškė nepritarimą masiniam brandžių medžių kirtimui, taip pat pastebėjo, kad daug investicijų pareikalausianti infrastruktūra ir jos išlaikymas apima tik nedidelę parko dalį. Vilniaus miesto savivaldybė išplatino atsakymą, kuriame teigiama, kad į pakartotinius bendruomenės pasiūlymus atsižvelgta nebus.

Antakalniečių bendruomenės pirmininkė Edita Kavaliauskienė

Pokyčiai Sapiegų Parke 2019

Tiesiog negalime nepasidalinti antakalniečių bendruomenės atstovų nuomone apie planuojamą naikinti, ups t.y. pertvarkyti Antakalnio Sapiegų parką. Kas skaudžiausia - parko darbai pradedami pačios vasaros pradžioje, nekreipiant jokio dėmesio į sužaliavusius brandžius medžius, juose perinčius paukščius, jų dar neapsiplunksnavusius jauniklius ir kas svarbiausia - visiškai nusispjaunant į išsakytas Antakalnio bendruomenės pastabas ir nuomonę. Kyla natūralus klausimas ponui Remigijui Šimašiui - tikrai nesustabdysite šitos beprotystės? Gal pagaliau būtų verta leisti patiems Antakalnio gyventojams nuspręsti, ko jie nori?

Na o Antakalnio gyventojus norime informuoti, kad darbai parke yra numatyti šią savaitę t.y. pradedant gegužės 20d., kai buvo aptvertas visas planuojamas tvarkyti parkas. Tikslesnės darbų datos greičiausia vengiama skelbti, siekiant išvengti vietinių gyventojų protestų. Todėl visus kaimynus, norinčius išsaugoti tai ką turime dabar, kviečiame nenuleisti rankų, viešai dalintis nauja aktualia informacija vienytis ir stabdyti šią beprotystę, bent jau tol, kol ji įgaus visoms suinteresuotoms pusėms priimtiną prasmę.


Taigi, kaukes lauk - Vilniaus savivaldybė paskelbė atsakymą antakalniečių bendruomenei, kuriame be daugybės bla-bla-bla tiesiog skelbia, jog: "nebematome galimybės koreguoti atnaujinto parko projekto taip, kad nebūtų pakenkta šios svarbaus valstybės objekto atkūrimui. Artimiausiu metu planuojame tęsti parko atnaujinimo darbus." Atsakymas antakalniečių bendruomenei

Kaip atrodo atnaujinamas Trakų Vokės parkas (iškirtus 3 iš 5 alėjų) galima matyti žemiau.

Pokyčiai Trakų Vokės parke


Taigi, pasirinktas, anot savivaldybės, ne "rutininis parko infrastruktūros sutvarkymas" (ko labiausiai ir pageidavo vietos bendruomenė), bet "pilnavertiškas atkūrimas, interpretuojant istorijos eigoje prarastas barokinio parko formas". Praktikoje tai reiškia maždaug pusės - 200 brandžių medžių nukirtimą, jų vietoje įrengiant gėlynus, takus ir fontanus, o likusią dalį sutankinant miniatiūriniais apkarpomais medeliais. Šiandien jau buvo aptverta visa numatoma pjauti parko teritorija, darbai bus pradėti šią savaitę. Asmeniškai kalbėjau su gerb. J. Šimeliūniene, kuri į klausimą kaip galima kirsti jau sužaliavusius medžius atsakė, jog urbanistinėje teritorijoje - visai galima. Perintys paukščiai prieš pjaunat, esą, bus iš pradžių nubaidomi nuo medžių šalin (įdomu ką darys su jau perimais neskraidančiais jaunikliais). Paminklą perkels kažkur kitur, berods pietų kryptimi. O šiaip - iš esmės viską darys kaip ir buvo numatyta koreguotame projekte, be didesnės atodairos į antakalniečių bendruomenę. Taigi, bus abu fontanai, takai, gėlynai ir... reikiamas baroko kiekis. Maždaug pusė parko - 193 vnt medžių bus nupjauti. Darbai numatyti apie 20-iai mėnesių, tikimasi susitvarkyti per 15. Barokas aukščiau visko.

Ką gi, buldozeris pajudėjo. Į bendruomenę iš savivaldybės dangoraižio tiesiog nusispjovė, baroko ir didelių pinigų vardan. Bet antakalniečiai, tikiuosi, ras laiką ir būdą pastovėti po medžiu, padovanoti jam dar valandą ar pusvalandį gyvybės. Pažiūrėti, kaip gi bus krapštomi iš inkilų lauk perintys paukščiai. O gal ir organizuoti vieną kitą "Dead Hand"-ą.

VMSA savo atsakyme bendruomenei teigia, kad yra dendrologinės ekspertizės aktas ir bando sudaryti įspūdį, kad ekspertai pritaria projektui. Nė velnio jie nepritaria, nes net 2 punktais konstatuoja, kad:
1. Paliekant medžius parteryje nebus pasiekti baroko atkūrimo tikslai
2. Fito-archeologiniai tyrimai dar neatlikti, nes negauti rezultatai iš laboratorijos, todėl parko augalų rūšinė sudėtis nežinoma.

Grilio namai Antakalnyje - Bacchus

 

Norime informuoti, kad Antakalnyje, 2019.05.01, duris atvėrė naujas restoranas - grilio namai "Bacchus". Restoranas įsikūrė pačioje Antakalnio gatvės pradžioje, istoriniame, kelis šimtmečius menančiame pastate, visai šalia Šv. Petro it Povilo bažnyčios. Restorano lankytojų lauks didžiulė lauko terasa, stilingai atkurti kambariai, įspūdingas rūsys, jauki palėpė, erdvi vaikų žaidimo aikštelė. Kavinę galite rasti Vilniuje, Antakalnio g. 4A. Kavinės darbo laikas - 11:00 - 23:00. Kviečiame apsilankyti.

Antakalnio Galerija

Pavasaris beldžiasi į antakalniečių namus bei kiemus, kartu atnešdamas ir fantastiškas naujienas - kovo mėnesi Antakalnyje duris atvėrė nauja meno erdvė - Antakalnio Galerija! Kas ypatinga - tai pirmoji ir kol kas vienintelė meno galerija Antakalnyje. Galerijos sąvininkai naujoje galerijoje visuomenei pristatys ne tik gerai žinomus, bet ir savo kūrybinį kelią dar tik pradedančius menininkus. Be parodinės veiklos naujoje meno galerijoje daug dėmesio bus skiriama vaikų ir suaugusiųjų edukacijai. Jaukioje dešimties vietų studijoje kūrybines dirbtuves ves ir savo patirtimi dalysis įvairių sričių profesionalūs menininkai. Sąvininkai savo veikla tikisi prisidėti prie bendruomenės telkimo, švietimo, na ir tiesiog pabandyti nuspalvinti mūsų mylimo Antakalnio ir jų gyventojų gyvenimą ryškesnėmis, šviesesnėmis ir įvairesnėmis spalvomis.

Naująją Antakalnio Galeriją galite atrasti Antakalnyje, Antakalnio g. 86. Darbo valandos: 12:00 - 18:00. Telefonas pasiteiravimui: +370 (675) 52719. Būtinai apsilankykite.